Yr artist Eleri Mills yn sgwrsio am ei gwaith â Chyfarwyddwr yr Oriel Philip Hughes
Ffilm gan: Dewi Tannatt Lloyd
Cerddoriaeth gan: Eleri Mills
Fe ddangosir Egni: degawd o greadigrwydd yng Nghanolfan Grefft Rhuthun: Awst – Tachwedd 2020

Artist Eleri Mills in conversation about her work with Gallery Director Philip Hughes
Film by: Dewi Tannatt Lloyd
Music by: Eleri Mills
Egni: a decade of creativity will be on display at the Ruthin Craft Centre: August – November 202

Produced by Dewi Tannatt Lloyd